Nasze przykładowe realizacje:

2009

Wykonanie automatyzacji Ciepłowni Rejonowej w Czerwionce-Leszczynach

Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości Mrocza

2010

PWIK Ruda Śląska – wykonanie systemu telemetrycznego do zdalnego monitorowania pracy pompowni wody

Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości Babiak

Wykonanie prac branży elektrycznej, AKPiA i informatycznej systemu automatyki kotła WLM-2,5 w ZC Suchedniów

2011

Wykonanie prac branży eleWykonanie układu automatyki sortowania kruszywa w Szymarachktrycznej, AKPiA i informatycznej systemu automatyki kotła WLM-2,5 w ZC Suchedniów

Projekt i wykonanie układu zasilania, sterowania i automatyki instalacji sortowania kruszywa w Kopalni Dolomitu w Imielinie

Dostawa, montaż i uruchomienie układu zasilania i sterowania pompy geotermalnej w Parku Wodnym Bania

Wykonanie modernizacji instalacji AKPiA ujęcia wody podziemnej w gminie Ujazd

Wykonanie szaf sterowniczych i AKPiA dla układu przygotowania i podawania węgla w Koksowni Radlin

Automatyzacja pracy pomp w pompowniach wody przemysłowej wraz z zastosowaniem jednostki nadrzędnej kontrolno-sterującej umożliwiającej monitorowanie pracy pompowni i zdalne sterowanie pracą pomp w Fortum S.A. Zabrze.

2012

Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości Osie

Dostawa i uruchomienie systemu automatyki linii odżużlania kotłów w ciepłowni SFW Suchednów

Modernizacja stacji ciepłowniczej na terenie Fortum Zabrze

Modernizacja rozdzielni zasilającej w Przedsiębiorstwie Produkcyjnym Wyrobów Gumowych WOLMOT sp. z o.o.

Wykonanie układu zasilania i sterowania pomp naśnieżania stoku Henryk w Krynicy

2013

Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Janowie (branża elektryczna i AKPiA)

Modernizacja turbozespołu TG-8 w zakresie układów AKPiA w Fortum Zabrze

Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości Brzostek

Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości Grążawy

Wykonanie systemu AKPiA w stacji uzdatniania wody w miejscowości Kęsowo

2014

Wykonanie prac montażowo-elektrycznych systemów wysokiego składowania w magazynach w Strykowie dla LEK S.A.

Dostawa i montaż układu automatyki i wykonanie prac z branży elektrycznej wraz z uruchomieniem oczyszczalni dla firmy ADMAT w Złotnikach Kujawskich

Wykonanie układu zasilania i sterowania pomp naśnieżania ośrodka Beskid Sport Arena

Wykonanie prac wdrożeniowych branży AKPiA systemów wysokiego składowania w magazynach w Strykowie dla LEK S.A.

Wykonanie układu AKPiA dla ośrodka narciarskiego „Kotelnica”

2015

Wykonanie układu AKPiA w ośrodku narciarskim Tanvaldsky Spicak

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Chinach

Wykonanie prac wdrożeniowych branży AKPiA systemów wysokiego składowania w magazynach NUTRIFARM

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Mikołajkach

Dostawa i montaż układu automatyki i wykonanie prac z branży elektrycznej linii produkcji IVENTO w zakładach chemicznych SYNTHOS

2016

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Vyżne Rużbachy

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Dusznikach Zdroju

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Jaworzynie Krynickiej

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Liupanshui ( Chiny)

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Sarajewie

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim Czarna Góra-Sienna

Instalacja do wytwarzania nawozów z osadów w oczyszczalni ścieków w Starych Babicach( branża elektryczna i AKPiA)

Oprogramowanie sterowników PLC i wykonanie wizualizacji pracy oczyszczalni ścieków w Wadowicach

2017

Dostawa i uruchomienie systemu automatyki węzła ciepłowniczego w ciepłowni Suchedniów

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w COS Skrzyczne

Modernizacja pieców linii chromowania – układ AKPiA oraz wykonanie wizualizacji pracy pieców

Modernizacja zasilania i sterowania pomp ścieków w oczyszczalni ścieków w Sosnowcu

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Myślenicach

Wykonanie układu zasilania i sterowania pompowni w ośrodku narciarskim w Mycie

Wykonanie prac montażowo-elektrycznych systemów wysokiego składowania w magazynach Genius GMBH

Wykonanie prac montażowo-elektrycznych systemów wysokiego składowania w magazynach Karton.EU GMBH

Dostawa, podłączenie i uruchomienie szaf kompensacji mocy biernej w Zakładach Produkcyjnych Wyrobów Gumowych WOLMOT sp. zo.o.