W naszej ofercie znajdują się urządzenia łączeniowej aparatury niskonapięciowej, między innymi styczniki Mitsubishi. Zadaniem aparatury łączeniowej jest zapewnienie stałego i pewnego zasilenia oraz ochrona układów przed uszkodzeniem i pożarem. Służy ona także do zabezpieczenia pracowników przed porażeniem prądem elektrycznym. Aparatura niskonapięciowa znajduje zastosowanie w niemalże wszystkich gałęziach przemysłu. Z proponowanych przez nas rozwiązań korzystają m.in. przedsiębiorstwa z branż przemysłu ciężkiego, energetyki cieplnej, gospodarki wodno-ściekowej, przemysłu spożywczego i logistyki.

Aparatura niskonapięciowa LVS

Aparatura niskonapięciowa LVS to sektor, w którym marka Mitsubishi rozwija się już od 1993 r., prowadząc regularne badania nad nowymi technologiami. Urządzenia marki spełniają wszelkie normy określone w Dyrektywie 73/23/EEC – Niskie Napięcie oraz w Dyrektywie Maszynowej 98/37/EC. Aparatura została stworzona z dbałością o wysoką jakość, bezpieczeństwo użytkowników oraz trwałość wszystkich elementów.

Wyłączniki silnikowe MMP-T Series

Wśród urządzeń aparatury niskonapięciowej Mitsubishi znajdują się wyłączniki silnikowe MMP-T. Ich zadaniem jest zabezpieczenie silnika i całej instalacji elektrycznej przed uszkodzeniem w przypadku wystąpienia zwarcia, zaniku fazy czy przeciążenia. Montaż tego elementu zmniejsza ryzyko uszkodzenia systemu.

Wyłączniki instalacyjne BH-D

Wyłączniki instalacyjne chronią system przed uszkodzeniem, przerywając ciągłość obwodu w przypadku wykrycia zwarcia lub przeciążenia, tj. prądu o wartości wyższej niż znamionowa dla obwodu.
Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą, w której znajdziesz również inne rozwiązania proponowane przez Mitsubishi takie jak przemienniki częstotliwości.