Przekaźnik suchobiegu dla 1, 2 i 4 sond – PSu-01, PSu-02, PSu-04

Przekaźnik suchobiegu dla 1, 2 i 4 sond – PSu-01, PSu-02, PSu-04

Elektroniczny przekaźnik suchobiegu ma główne zastosowanie w układach pomiarowych jako element służący do:

 • Zabezpieczenia pomp przed suchobiegiem
 • Uzależnienie pracy pomp od poziomów cieczy
 • Sygnalizacji poziomów cieczy

Urządzenie jest zalecane do kontroli i obsługi wszelkiego rodzaju zbiorników, studni itp.

Elektroniczny przetwornik prądu PA-P

Przetwornik prądu PA-P

Elektroniczny przetwornik prądu PA-P jest urządzeniem służącym do przetworzenia prądu przekładnika prądowego na standardowy sygnał pętli  prądowej 4 – 20 mA.

Można go zastosować wszędzie tam, gdzie istnieje potrzeba wprowadzenia do sterownika informacji o prądzie pobieranym przez dane urządzenie.

Separator PA-S

Separator PA-S

PA-S jest urządzeniem separującym i konwertującym sygnały analogowe 0 – 10 V, 0 – 20 mA i 4 -20 mA.

Znajduje zastosowanie w układach pomiarowych, w których wymagane jest galwaniczne oddzielenie sygnałów analogowych.

Sterowniki RPU-2A, RPM-01 i RP30A

Dzięki ogromnym możliwościom regulacyjnym sterowniki RPU-2A, RPM-01 i RP30A znajdują zastosowanie w sterowaniu wielu procesów technologicznych. Pozwalają na stabilizację ciśnienia, poziomu, przepływu, różnicy ciśnień, temperatury, stabilizację zawartości tlenu w ściekach oraz stabilizację innych wielkości fizycznych, w małych i średnich obiektach, gdzie stanowią alternatywę wobec dużo droższych sterowników swobodnie programowalnych.

W najprostszej wersji sterownik RP jest wykorzystywany do stabilizacji jednej wielkości fizycznej, najczęściej ciśnienia lub poziomu cieczy, poprzez odpowiednie sterownie pracą jednego zespołu pompowego. W najbardziej złożonej wersji sterownik może współpracować z ośmioma zespołami pompowymi.

Sterowniki serii RP mogą być stosowane do sterowania pracą pomp, dmuchaw, wentylatorów, zasuw i innych napędów w następujących strukturach sterownia:

 1. Układy pojedynczych zespołów napędowych z przemiennikiem częstotliwości
 2. Układy kaskadowe bez przemiennika.
 3. Układy standardowe z jednym przemiennikiem częstotliwości (jeden napęd zasilany z przemiennika częstotliwości, pozostałe dołączane bezpośrednio do sieci).
 4. Układy nadążne z jednym przemiennikiem częstotliwości (gdy wydajność pojedynczego napędu jest zbyt mała, napęd zasilany z przemiennika jest przełączany na sieć, a do przemiennika dołączany jest odpowiednio napęd o najmniejszym czasie pracy).
 5. Układy z wieloma przemiennikami częstotliwości.

W sterownikach serii RP zastosowano nowy regulator PI o nieliniowym wzmocnieniu i zmiennych stałych czasowych, którego struktura pozwala na uzyskanie bardzo dobrej stabilności pracy systemu przy minimalnym błędzie regulacji.

Nowoczesne oprogramowanie sterowników serii RP stwarza duże możliwości w zakresie zbierania i zapamiętywania informacji o wielkościach regulowanych oraz pracy całego systemu, pozwalając na:

 • zbieranie informacji o mierzonych wielkościach fizycznych, częstotliwości napięcia przemiennika i pobieranej mocy z ostatnich 15 dni
 • zapamiętanie wszystkich zmian stanów pracy sterownika np. załączenie, wyłączenie poprzez blokadę technologiczną, załączenie pompy itd. z podaniem dokładnego czasu zdarzenia (układ może zapamiętać do 1000 zdarzeń),
 • pracę zestawu napędowego bez przemiennika w sytuacji jego awarii lub w systemach bezprzemiennikowych,
 • zbieranie informacji o czasie pracy poszczególnych napędów, przełączania napędów zbyt długo pracujących – wyrównywania czasu pracy poszczególnych napędów, przełączania napędów o wybranych godzinach itp.,
 • uzależnienie ciśnienia zadanego od chwilowej wartości przepływu, czasu lub sygnału z wejścia zewnętrznego,
 • bardzo łatwy pomiar całkowitej mocy pobieranej przez zestaw napędowy,
 • wprowadzenie procedury diagnostycznej określającej sprawność każdego napędu,
 • wprowadzenie przez łącze szeregowe pakietów danych w formacie MODBUS lub innym uzgodnionym formacie, do urządzenia zewnętrznego np. radiomodemu, modemu GPRS lub komputera przenośnego.

W kompleksowych systemach sterowania o komunikacji w standardzie MODBUS, sterowniki serii RP mogą spełniać rolę sterownika podrzędnego, a komunikacja z urządzeniami nadrzędnymi odbywa się w standardzie ASCI lub RTU. Możliwe jest także zastosowanie sterowników RP do transmisji danych w systemie GPRS.

Sterowniki RP stworzono z myślą o zapewnieniu użytkownikowi niezawodnego urządzania, które pozwala na znaczne uproszczenie układu sterowania. Dzięki temu, że specjalnie dobierane parametry sterownika pozwalają na szybką konfigurację układu regulacji, zapewniona jest bardzo dobra stabilizacja określonej wielkości fizycznej.

Sterowniki RP umożliwiają podłączenie sygnału gotowości i pracy każdej pompy indywidualnie. Wejście impulsowe pozwala na podłączenie dowolnego wodomierza: POWOGAZ, METRON. Sterowniki RP są wyposażony w dwa  wyjścia szeregowe : RS232 i RS485. W przypadku gdy użytkownik posiada zróżnicowane taryfy energetyczne możliwa jest zmiana wielkości zadanych w zależności od stref czasowych. Natomiast, w przypadku sterowania np. zasuwami, możliwe jest podłączenie dodatkowych elementów wejść i wyjść w postaci modułu rozszerzającego.

Miernik MU-O2

MU-02 jest uniwersalnym miernikiem przeznaczonym do przetwarzania i wyświetlania wartości analogowych zarówno prądowych jak i napięciowych. Miernik przystosowany jest do mocowania na drzwiach szaf sterowniczych, pulpitach lub elewacjach rozdzielni. MU-02 posiada dwa wejścia pomiarowe: jedno wejście napięciowe 0/2 – 10V, oraz jedno prądowe 0/4 – 20mA. Pomiar wyświetlany jest na 4-dekadowym wyświetlaczu LED w zakresie od -999 do 9999. Miernik posiada programowy filtr uśredniający. Do wykorzystania dostępne są 2 wyjścia przekaźnikowe (opcja). Miernik posiada łącze RS-485 (opcja) do komunikacji przy użyciu protokołu Modbus RTU. Urządzenie posiada stopień ochrony IP42 (od frontu) oraz IP20 od strony zacisków przyłączeniowych.

Dane techniczne:

Napięcie zasilające: 100[V] ÷ 250[V] AC 50[Hz]
Pobór mocy: 3[W]
Wyświetlacz: 4-dekadowy LED (zielony/czerwony)
Wejścia napięciowe: Jedno, praca w trybie 0-10[V] lub 2-10[V]
Rozdzielczość pomiaru napięcia: 14 bitów
Wejścia prądowe: Jedno, praca w trybie 0-20[mA] lub 4-20[mA]
Rozdzielczość pomiaru prądu: 14 bitów
Rezystancja wejścia prądowego: 75 [Ω]
Rezystancja wejścia napięciowego: 70 [kΩ]
Komunikacja*: RS-485, protokół Modbus RTU
Wyjścia*: 2 przekaźnikowe
Wspierane prędkości transmisji: 9600, 19200, 57600 [bps]
Temperatura pracy: +5[°C] ÷ +40[°C]
Wymiary gabarytowe: [mm] 103x72x36 (dł. x szer. x wys.)

* – wyposażenie opcjonalne